Om mig.

Jag är översättare och docent i översättningsvetenskap. Jag disputerade på en avhandling om översättares sociala roll vid Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, i februari 2020. Jag har sedan tidigare en masterexamen i översättningsvetenskap med franska som källspråk och en kandidatexamen i svenska och franska.

Jag översätter från franska och engelska till svenska, framför allt franskspråkiga författare och engelsk- och franskspråkig barn- och ungdomslitteratur.

Jag har undervisat i praktiskt översättningsarbete (facköversättning och skönlitterär översättning), översättningsteori och översättningssociologi på översättarutbildningar på kandidat- och masternivå sedan 2014. Jag har också erfarenhet av att föreläsa och moderera samtal om översättning i akademiska och andra mer publika sammanhang.

Medlem av Sveriges författarförbunds översättarsektion och Översättarcentrum.

Medlem av European Society for Translation Studies, Canadian Association for Translation Studies och History and Translation Network. Grundare av och sekreterare i Svenskt nätverk för översättningsvetenskap.

Det går bra att kontakta mig på elin snabel-a svahn punkt org.