Forskning.

Avhandling:

Svahn, Elin (2020). The Dynamics of Extratextual Translatorship in Contemporary Sweden. A Mixed Methods Approach. (Diss., Dissertations in Translation and Interpreting Studies 1). Stockholms universitet: Stockholm.

Avhandlingen finns att ladda ner här. Den går också att köpa på till exempel Adlibris eller Bokus.

Vetenskapliga artiklar (peer-review):

Svahn, Elin (2023). The many questions of non-retranslation. Swedish non-retranslations from the 20th century. Parallèles, specialnummer “Retranslation, thirty-odd years later”, Kris Peeters och Piet Van Poucke (red), s. 84–101.

Svahn, Elin (2023). The (non-)aging of non-retranslations? The alleged aging of Swedish non-retranslations. Translation Studies

Svahn, Elin (2022). Stora översättningar, stora översättare? Uteblivna nyöversättningar och deras översättare från 1900-talets mitt och framåt. Samlaren. Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur 143, s. 110–140.

Svahn, Elin (2022). The making of a non-retranslation through paratexts. Bonjour tristesse in eight Swedish editions 1955-2012. I: Richard Pleijel och Malin Podlevskikh Carlström (red). Paratexts in translation. Nordic perspectives. Berlin: Frank & Timme. s 21–55.

Ruokonen, Minna, and Elin Svahn (2022). Comparative research into translator status: Finland and Sweden as a case in point. Perspectives. Studies in Translation Theory and Practice 30:5, s. 859–875.

Dahl, Alva och Svahn, Elin (2021). The consecration of languages through translation awards in Sweden (1970–2015). Meta. Translators’ Journal 66(3), s. 642–664.

Svahn, Elin (2021). Pengar och prestige, men inte publicitet? Översättarpriser i Sverige 1862–2019. Samlaren. Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur 142, s. 240–271.

Svahn, Elin (2021). Effects of source languages on Swedish translation students’ socialisation processes. The Interpreter and Translator Trainer 15:2, s. 225–242.

Svahn, Elin (2020). Fantastic Translator Role Models and Where to Find Them: A Longitudinal Perspective on Translation Students’ Possible Selves and Role Model Development. Transletters. International Journal of Translation and Interpreting 3, s. 299–322.

Svahn, Elin (2020). Vad vi pratar om när vi pratar om översättning. En tematisk analys av ett fokusgruppsamtal med nyblivna översättarstudenter. I: Elin Svahn & Lova Meister (red). Översättningsvetenskap i praktiken. Om översättningar, översättare och översättande. Stockholm: Morfem. s. 133–162.

Svahn, Elin (2016). Feeling Like a Translator: Exploring Translator Students’ Self-Concepts through Focus Groups. I: Turo Rautaoja, Tamara Mikolič Južnič och Kaisa Koskinen (red). New Horizons in Translation Research and Education 4. Joensuu: University Press of Eastern Finland UPEF. s. 27–45.

Redaktörskap:

Ruokonen, Minna, Elin Svahn och Anu Heino (under arbete 2024). Translation Spaces, specialnummer: “Translators’ and interpreters’ job satisfaction: Conceptual, empirical, methodological, and ethical considerations”.

Svahn, Elin & Lova Meister (2020). Översättningsvetenskap i praktiken. Om översättningar, översättare och översättande. Stockholm: Morfem förlag.

Ruokonen, Minna, Leena Salmi och Elin Svahn (2018). Thematic Section on the Translation Profession, Translator Status and Identity. Hermes – Journal of Language and Communication in Business (58), s. 7–156.

Vetenskapliga texter:

Svahn, Elin (2022). [Recension av] Ord från norr: Svensk skönlitteratur på den franska bokmarknaden efter 1945, Andreas Hedberg, Stockholm: Stockholm University Press, 2022. Samlaren. Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur 143, s. 342–346.

Svahn, Elin (2020). Thesis Abstract: The Dynamics of Extratextual Translatorship in Contemporary Sweden. A Mixed Methods Approach. New Voices in Translation Studies 22, s. i–ii.

Meister, Lova och Elin Svahn (2020). Förord. I: Elin Svahn & Lova Meister (red). Översättningsvetenskap i praktiken. Om översättningar, översättare och översättande. Stockholm: Morfem förlag, s. 9–13.

Svahn, Elin, Minna Ruokonen och Leena Salmi (2018). Boundaries Around, Boundaries Within: Introduction to the Thematic Section on the Translation Profession, Translator Status and Identity. I: Minna Ruokonen, Leena Salmi och Elin Svahn (red). Hermes – Journal of Language and Communication in Business, (58), s. 7–17.

Svahn, Elin (2017). Lily Vallquist, 1897–1986. I: Kleberg, Lars (red). Svenskt översättarlexikon. Huddinge: Södertörns högskolebibliotek.

Populärvetenskapliga texter:

Svahn, Elin (2022). [Recension av] Literary Translator Studies, Klaus Kaindl, Waltraud Kolb, Daniela Schlager (red.), 2021, Amsterdam: John Benjamin. Med andra ord. Tidskrift om litterär översättning, nr 110, s. 31–35.

Svahn, Elin (2021). Att föra Murakami till världen. (Recension av Who we’re reading when we’re reading Murakami, David Karashimi, Soft Skull Press 2020). Med andra ord. Tidskrift om litterär översättning. nr 108, s. 4–7.

Svahn, Elin (2020). Hundra år av icke-nyöversättningar. Med andra ord. Tidskrift om litterär översättning. nr 104, s. 10–13.

Svahn, Elin (2020). Begreppet översättarskap. Facköversättaren. Organ för Sveriges facköversättarförening, nr 2, s. 19.

Svahn, Elin (2017). ”Identité et territoire” – om det quebeckiska förlaget La Peuplade i det globala översättningsfältets periferi. Provins. Norrländsk litterär tidskrift, nr 1/2017, s. 47–49.

Svahn, Elin (2016). Strålkastare på översättaren 1950­–2016. Med andra ord. Tidskrift om litterär översättning, nr 87, s. 18–22.

Övriga texter:

Svahn, Elin (2019). Om Fiston Mwanza Mujila. Provins. Norrländsk litterär tidskrift, nr 4/2019.

Svahn, Elin (2018). Om Lise Tremblay. Provins. Norrländsk litterär tidskrift, nr 3/2018, s. 13–14.

Svahn, Elin (2017). Om Natasha Kanapé Fontaine. Provins. Norrländsk litterär tidskrift, nr 1/2017, s. 50.

Svahn, Elin (2016). Med magens och hjärtats språk [Intervju med Fiston Mwanza Mujila]. Karavan. Litterär tidskrift på resa mellan kulturer, nr 2/2016.

Svahn, Elin (2014). Med bilderböcker som passion [Intervju med Fatima Sherafeddine]. Karavan. Litterär tidskrift på resa mellan kulturer, nr 1/2014, s. 16–18.