Aktuellt.

24/05/23 Jag medverkar i panelsamtal om EU-rapporten Översättare på omslaget. Översättning och flerspråkighet på Kulturbibliotektet i Kulturhuset. Mer information finns här.

19/05/23 Ny översättning: Super-Lou! av Stephanie Blake, utgiven av Berghs förlag.

11/04/23 Ny artikel om uteblivna nyöversättningar: The many questions of non-retranslation. Swedish non-retranslation from the 20th century, utgiven i Parallèles.

17/03/23 Jag medverkar i programpunkten Så gör vi! Fyra översättare berättar på Rum för översättning, Littfest, Umeå.

09/03/23 Två nya artiklar och en recension har kommit de senaste veckorna: The (non-)aging of non-retranslations? The alleged aging of Swedish non-retranslations går att läsa här och Stora översättningar, stora översättare? Uteblivna nyöversättningar och deras översättare från 1900-talets mitt och framåt går att läsa här. Recensionen av Andreas Hedbergs Ord från norr går att läsa här.