Aktuellt.

05/09/23 Ny översättning: Billy och Bison av Catharina Valckx, utgiven av Berghs förlag. Under sommaren har också en recension av Nils Håkansons Dolda gudar. En bok om allt som inte går förlorat i en översättning publicerats i den översättningshistoriska tidskriften Chronotopos. I helgen deltar jag i konferensen Trextuality – Interdisciplinary Approached to Translated and Multilingual Texts i Åbo, Finland.

30/06/23 I senaste numret av Med andra ord medverkar jag med en recension av forskningsantologin Using Technologies for Creative-text Translation (red. Hadley et al) och med ett rundabordssamtal med översättningsvetarna Kristiina Taivalkoski-Shilov, Paola Ruffo och Joss Moorkens om forskning om förhållandet med skönlitterär översättning och teknik.

19/06/23 Jag medverkar med översättningar av Fiston Mwanza Mujilas dikter i det nya numret av 20TAL.

24/05/23 Jag medverkar i panelsamtal om EU-rapporten Översättare på omslaget. Översättning och flerspråkighet på Kulturbibliotektet i Kulturhuset. Mer information finns här.

19/05/23 Ny översättning: Super-Lou! av Stephanie Blake, utgiven av Berghs förlag.

11/04/23 Ny artikel om uteblivna nyöversättningar: The many questions of non-retranslation. Swedish non-retranslation from the 20th century, utgiven i Parallèles.

17/03/23 Jag medverkar i programpunkten Så gör vi! Fyra översättare berättar på Rum för översättning, Littfest, Umeå.

09/03/23 Två nya artiklar och en recension har kommit de senaste veckorna: The (non-)aging of non-retranslations? The alleged aging of Swedish non-retranslations går att läsa här och Stora översättningar, stora översättare? Uteblivna nyöversättningar och deras översättare från 1900-talets mitt och framåt går att läsa här. Recensionen av Andreas Hedbergs Ord från norr går att läsa här.