Uteblivna nyöversättningar

Sedan disputationen har jag arbetat med ett nytt projekt som handlar om uteblivna nyöversättningar, dvs. översättningar som har publicerats i flera utgåvor under lång tid men som aldrig har blivit nyöversatta. Jag inser att jag aldrig har skrivit om projektet på denna eftersatta plats, men förra veckan spelade jag in en kvartsföreläsning som finns att se på Svenska Humanistiska Förbundets hemsida. Tidigare i höstas skrev jag också en populärvetenskaplig text i Med andra ord som finns att läsa här. Mycket nöje!

Ny bok: Översättningsvetenskap i praktiken

För någon månad sedan kom den här boken från pressarna: Översättningsvetenskap i praktiken. Om översättningar, översättare och översättande. Den är utgiven på Morfem förlag och är redigerad av Lova Meister och mig. Tanken är att boken ska kunna vara en metodologisk hjälp på uppsatskurser inom översättningsvetenskapliga program eller om man skriver om ett översättningsrelaterat ämne.

Boken består av ett förord, en metodologisk introduktion, fem översättningsvetenskapliga studier, instuderingsfrågor och lästips samt en bibliografi över översättningsrelaterade avhandlingar i Sverige 1986–2018. Skribenter är Marcus Axelsson, Lova Meister, Lisa Mendoza Åsberg, Richard Pleijel, Malin Podlevskikh Carlström och Elin Svahn.

Det går att läsa mer om boken på förlagets hemsida. Boken går att köpa på tex Bokus och Adlibris.

Avhandling

Äntligen finns min avhandling med titeln The Dynamics of Extratextual Translatorship in Contemporary Sweden. A Mixed Methods Approach. Det är en översättningssociologisk avhandling skriven i forskarutbildningsämnet översättningsvetenskap.

Abstract:

This thesis is concerned with Swedish translators and the society in which they work. It begins with an exploration of the concept of translatorship, leading up to a three-part distinction of 1) textual translatorship, 2) paratextual translatorship, and 3) extratextual translatorship. Adopting a mixed methods approach, the empirical body of the thesis consists of three studies in which different aspects of extratextual translatorship – defined as the translator’s social role – are investigated. In doing so, the thesis makes new and valuable contributions to the field of agent-oriented translation sociology.

The first study explores translators’ perceptions of translatorship using data collected through a widely distributed questionnaire. It employs a comparative approach derived from questionnaire-based studies originally designed by Helle V. Dam and Karen Korning Zethsen and previously conducted in Denmark and Finland. Although the group of respondents are fractionalised in many respects, perceptions concerning both the profession’s characteristics and its value on a societal level are highly unanimous. Statistical tests, however, reveal interesting nuances within the broader unanimity. Furthermore, in relation to previous research on translator status conducted in Denmark and Finland, the results display significant similarities but also some noteworthy differences. The second study investigates the ongoing socialisation of two groups of translation students in the process of becoming translators through a longitudinal focus group study. The data, collected over the course of two years, are analysed through deductive thematic analysis. A special emphasis is placed upon exploring the contextual structures in which the students’ socialisation processes are embedded and the structural factors influencing it. In the third study, in-depth interviews were conducted with five individual translators with different specialisations. Using deductive thematic analysis, the functions of their translatorships are investigated from an individual-centred perspective focusing on their respective roles as translators on an individual, professional and societal level, which correspond, respectively, to a concern for personal satisfaction, a sense of social community, and a higher purpose. Such a framework distinguishes and differentiates individual translators’ approaches to the profession while simultaneously providing an encompassing picture of the different functions of translatorship in translators’ lives.

Overall, the thesis adopts a mixed methods approach in order to generate greater understanding of the dynamics of translatorship in contemporary Sweden. Targeting different levels of translatorship, it unravels a number of significant social dimensions of translatorship, such as the social recognition needed in order to become a translator. Together, the studies also point towards a number of common features as especially relevant for translatorship in contemporary Sweden, namely individualism, entrepreneurialism, collectiveness, translator status, responsibility and exit, i.e. the prospect of leaving the profession. Taken as a whole, the thesis demonstrates the value of a mixed methods approach in the field of agent-oriented translation sociology by shedding considerable light on the links between the translator and society and indicating further avenues through which these links can continue to be explored.

Avhandlingen går att ladda ner här.

Disputationen sker kl 13.00 den 28 februari i G-salen, Arrheniuslaboratorierna, Stockholms universitet och är öppen för allmänheten. Opponent är professor Helle V. Dam från Århus universitet. Mer information om disputationen finns här.

100 år av humaniora på Stockholms universitet

Humanistiska fakulteten fyller 100 år och firar det genom att bland annat anordna olika tematiska paneler. Ikväll deltar jag i en panel om språk och översättning i barn- och ungdomslitteratur tillsammans med Sara van Meerbergen, Janina Orlov och Tamara Bach. Modererar gör Elina Druker. Här går det att läsa mer och anmäla sig.

Erasmusutbyte, slutseminarium och undervisning

En liten uppdatering om vad som har hänt den senaste tiden:

För några veckor sedan kom jag hem från Finland. Förutom lite semester var jag på ett lärarutbyte med Tammerfors universitet genom Erasmus +. Det var mitt första Erasmusutbyte och det var mycket roligt och lärorikt. Jag undervisade bland annat på kurser i skriftlig kommunikation och praktisk översättning och höll en föreläsning om mitt avhandlingsarbete.

Och på tal om mitt avhandlingsarbete har det gått in i en ny fas: i tisdags hade jag mitt slutseminarium med Kristiina Abdallah som opponent. Nu ska jag “bara” skriva om och vässa avhandlingen och sen förhoppningsvis disputera så småningom.

I fredags började också kursen Litterär översättning och redaktörsarbete som jag undervisar på tillsammans med Alva Dahl. Tyvärr kom inte den franska eller spanska gruppen igång på grund av för få sökande, men det blev i alla fall en engelsk grupp. Förra gången kursen gick vårterminen 2017 resulterade det i att tre noveller som studenterna hade översatt gavs ut i serien Pendang på Aspekt förlag. Här kan man läsa mer om det.